Tagg: lektionsmaterial


Lärare bloggar om källkritik

Kolla källans wiki samlar länkar till blogginlägg där lärare och skolbibliotekarier berättar om hur de arbetar med källkritik i undervisningen. Tanken är ofta att blogginläggen ska fungera som inspiration och idékälla för andra. Här är några exempel på sådana blogginlägg som berättar om hur du kan diskutera källkritik, från förskoleklassen till och med gymnasiet. Liselott… Läs mera »


Lektionsresurser för källkritisk granskning

Den virala nyhetsspridningen innebär en ökad risk för att felaktig eller förvanskad information snabbt sprids i samhället. Detta är problem som vi alla måste hantera och det växer därför fram tjänster som hjälper oss att ta tag i detta. En del material är särskilt riktat till skolan och avsett att användas i undervisningen. Det finns… Läs mera »


Aktuella exempel för källkritisk diskussion

Det förändrade medielandskapet, de ekonomiska drivkrafternas växande betydelse och det virala nyhetsflödet i sociala medier ställer högre krav än någonsin på källkritik och kritiskt tänkande. Här har inte minst skolan en viktig roll att spela. I det här andra inlägget i serien kommer jag att ge aktuella exempel på missförstådda skämt, felaktiga eller förvanskade uppgifter,… Läs mera »


Arbeta med historiska källor

– Välkommen till historiens skattkammare! Kliv in i arkiven och tillbaka i tiden och upptäck den värmländska historien. Så välkomnas besökaren som loggar in på Värmlandsarkivs webbplats I tid och rum – En resa i tiden. Webbplatsen vänder sig främst till skolor och är tänkt att få elever intresserade av Värmlands historia och lära sig… Läs mera »


Guldkorn från radio och tv – lärare tipsar

Idag har vi tillgång till ett så rikt utbud av medier att det är lätt att glömma bort att även radio och tv fungerar bra som kunskapskällor. De är enkla och tacksamma att föra in i undervisningen och det är lätt att hitta spännande inslag om allt – historia, naturvetenskap, religion, svenska, samhällskunskap osv. Dessutom… Läs mera »


Lärare tipsar: Webbresurser för gymnasiet

Webben är idag en självklar resurs för lärare i de samhällsvetenskapliga ämnena, vare sig det handlar om att förbereda och genomföra lektioner, eller om att låta eleverna använda olika webbplatser på egen hand. Men det kan ibland vara svårt att välja rätt bland det enorma antal webbplatser som finns tillgängliga på nätet. Här presenterar Ulf… Läs mera »


Samtalsgoogla och källprata

Att förmågan att söka och källkritiskt granska information är viktig i vår moderna skola bekräftas inte minst av Lgr11 och Gy2011. Det finns skrivningar om informationssökning och källkritik i det centrala innehållet för nästan alla teoretiska ämnen. Men hur det skall gå till i praktiken definieras inte i styrdokumenten utan överlåts till lärares egen professionalism… Läs mera »


Källkritiken är taktpinnen

Lgr11 och Kolla källan View more presentations from Skolverket Varje dag hör du någon säga eller läser du något som du •    tror på •    inte tror på •    sväljer med hull och hår •    ställer dig tveksam till •    vet är sant •    vet är falskt •    instämmer med •    inte alls instämmer med… Läs mera »


Bilden av en plats och bilden av dig

Det är viktigt att föra samtal kring de digitala avtryck som vi och våra elever lämnar efter oss, eftersom de med största sannolikhet kommer att finnas kvar länge och kanske användas i sammanhang som vi inte hade tänkt oss. NMA.0028732 (Ingrid Bergman av KW Gullers) by Nordiska museet CC (by, nc, nd) Vilka avtryck lämnar… Läs mera »