Nätprat med förskolan (2)

I förra blogginlägget började jag berätta om den föreläsning som jag har hållit några gånger för förskolechefer som går PIM-utbildningen och förskolans PIM-examinatörer. Sedan den texten skrevs har jag bland annat hunnit fira påsk, besöka SETT-mässan i Kista, träffa massor av folk på olika möten, uppdatera hela Kolla källans webbplats och publicera nya artiklar. Men… Läs mera »


Film ger palett av didaktiska verktyg

När han själv började föreläsa för 25 år sedan, åkte han runt med en konsumkasse fullproppad med VHS-kassetter för att kunna visa upp exempel på intervjumetodik. Filippa Mannerheim har träffat Erik Fichtelius, vd på Utbildningsradion (UR), som även i sin nya roll ser filmmediet som ett effektivt pedagogiskt verktyg. Vad ett enkelt filmklipp kan bidra… Läs mera »


Omslagsbild och baksidestext – bokens annonsplats och litterära trailer

Att förmedla lässtimulans och kunskaper i källkritik är två till synes disparata uppgifter för lärare och skolbibliotekarier. Det är sällan något som görs vid samma undervisningstillfälle. Men kan det gå att kombinera? Det tycker Filippa Mannerheim, gymnasielärare i svenska, som under sina föreläsningar brukar uppmuntra kollegor att källprata om böcker. På konferensen Räcker det inte… Läs mera »


Samtalsgoogla och källprata

Att förmågan att söka och källkritiskt granska information är viktig i vår moderna skola bekräftas inte minst av Lgr11 och Gy2011. Det finns skrivningar om informationssökning och källkritik i det centrala innehållet för nästan alla teoretiska ämnen. Men hur det skall gå till i praktiken definieras inte i styrdokumenten utan överlåts till lärares egen professionalism… Läs mera »


Sociala medier – diskuskussionsfrågor

Brukar ni diskutera sociala medier i skolan? Med elever? Bland kollegor? Kolla källan har redan tidigare, på avdelningen för sociala medier,  publicerat källkritiska övningar för elever.  I det här inlägget lägger vi ut cases med diskussionsfrågor för lärare och skolledare. Faktaunderlag kan du hitta i texterna från Kolla källan. Vi fyller på med fler verklighetsinspirerade… Läs mera »


Källkritik – diskussionsfrågor

I Lgr11 betonas källkritik och informationssökning i många ämnen, som övergripande mål för ämnet och i det centrala innehållet.  Det finns också med i kunskapskraven för flera ämnen. Känner du dig trygg med detta och vet hur du skall ta upp källkritik i olika skolämnen? Är det här något som ni har hunnit diskutera i… Läs mera »


Säker på nätet i skolan? – diskussionfrågor

Skall ni diskutera internetsäkerhet i skolan? I lärarlaget, under en studiedag, på ett föräldramöte eller under PIM-utbildningen? Här är ett verklighetsbaserat case med förslag på övningar och diskussionsfrågor. Som faktaunderlag till diskussionerna kan du använda Kolla källans webbplats, Kolla källans checklista för rektorer och all värdefull information som finns hos Statens medieråd och på Mediebarn.se…. Läs mera »


Upphovsrätt och Creative Commons – diskussionsfrågor

Ordbild genererad från Wordle.net Skall ni diskutera upphovsrätt och Creative Commons i lärarlaget? På en studiedag eller kurs? Här är några cases med förslag på övningar och diskussionsfrågor. Som faktaunderlag till diskussionerna kan du använda Kolla källans lärarguider om upphovsrätt (missa inte  §17). Se också Kolla källans information om Creative Commons. Göra reklamfilm om skolan… Läs mera »


Källkritiken är taktpinnen

Lgr11 och Kolla källan View more presentations from Skolverket Varje dag hör du någon säga eller läser du något som du •    tror på •    inte tror på •    sväljer med hull och hår •    ställer dig tveksam till •    vet är sant •    vet är falskt •    instämmer med •    inte alls instämmer med… Läs mera »