Kategori: Uppsatsarbete


Hur ska vi hantera plagiat?

I min undervisning är självständiga uppgifter ett återkommande inslag. Jag ger med jämna mellanrum mina elever uppgifter som de får lösa på egen hand. Och när dessa uppgifter löses används alltid internet som en källa för att hitta information och material. av Venegas CC (by, nc, sa) Har eleven skrivit det själv? Under hela min… Läs mera »


Prata plagiat! Parafrasen visar på dilemmat…

I svenskundervisningen arbetar jag ofta med att låta eleverna skriva parafraser på olika texter eller texttyper. Det kan vara att de får skriva ett futuristisk manifest fast i modern anda, till att vi gör filmer av klassiska noveller som Ett halvt ark papper. Jag har i samband med dessa uppgifter aldrig reflekterat över att elevernas skrivande… Läs mera »


Min handledarblogg, en metod för att elever ska lära av varandra

Vi som handleder elever i olika arbeten vet ju att de frågor och funderingar som eleverna stöter på är många gånger är likartade. Elevers frågor och funderingar De uppstår alltid frågor kring: hur de ska refererar till källor hur de ska förhålla sig kritiskt till materialet m.m, Samtidigt stöter elever också på likartade funderingar kring: Hur börjar jag? Vad… Läs mera »