Kategori: Uncategorized


Kolla källans idélåda avvecklas

Hej alla följare! Mycket har hänt under de tio åren som bloggen har erbjudit tips och råd kring medie-och informationskunnighet. Det har blivit allt svårare att skilja falskt från sant på nätet och sociala medier har fört med sig en resistens mot kritisk granskning. Samtidigt har många lärare, förskollärare och skolbibliotekarier blivit skickliga i att… Läs mera »


Samarbeta med hjälp av Diigo

Jag har gjort en intervju med Niklas Karlsson, som är lärare på Fridagymnasiet i Vänersborg. Han undervisar i biologi, miljökunskap och matematik och är initiativtagaren bakom nätverket Dela! Jag har intervjuat honom kring hans arbete Diigo, som verktyg för att låta eleverna gemensamt samarbeta kring informationssökning. Diigo är enligt om-sidan två tjänster i en: det… Läs mera »