Kategori: Källkritik


Guldkorn från radio och tv – lärare tipsar

Idag har vi tillgång till ett så rikt utbud av medier att det är lätt att glömma bort att även radio och tv fungerar bra som kunskapskällor. De är enkla och tacksamma att föra in i undervisningen och det är lätt att hitta spännande inslag om allt – historia, naturvetenskap, religion, svenska, samhällskunskap osv. Dessutom… Läs mera »


Film ger palett av didaktiska verktyg

När han själv började föreläsa för 25 år sedan, åkte han runt med en konsumkasse fullproppad med VHS-kassetter för att kunna visa upp exempel på intervjumetodik. Filippa Mannerheim har träffat Erik Fichtelius, vd på Utbildningsradion (UR), som även i sin nya roll ser filmmediet som ett effektivt pedagogiskt verktyg. Vad ett enkelt filmklipp kan bidra… Läs mera »


Omslagsbild och baksidestext – bokens annonsplats och litterära trailer

Att förmedla lässtimulans och kunskaper i källkritik är två till synes disparata uppgifter för lärare och skolbibliotekarier. Det är sällan något som görs vid samma undervisningstillfälle. Men kan det gå att kombinera? Det tycker Filippa Mannerheim, gymnasielärare i svenska, som under sina föreläsningar brukar uppmuntra kollegor att källprata om böcker. På konferensen Räcker det inte… Läs mera »


Samtalsgoogla och källprata

Att förmågan att söka och källkritiskt granska information är viktig i vår moderna skola bekräftas inte minst av Lgr11 och Gy2011. Det finns skrivningar om informationssökning och källkritik i det centrala innehållet för nästan alla teoretiska ämnen. Men hur det skall gå till i praktiken definieras inte i styrdokumenten utan överlåts till lärares egen professionalism… Läs mera »


Källkritik – diskussionsfrågor

I Lgr11 betonas källkritik och informationssökning i många ämnen, som övergripande mål för ämnet och i det centrala innehållet.  Det finns också med i kunskapskraven för flera ämnen. Känner du dig trygg med detta och vet hur du skall ta upp källkritik i olika skolämnen? Är det här något som ni har hunnit diskutera i… Läs mera »


Källkritiken är taktpinnen

Lgr11 och Kolla källan View more presentations from Skolverket Varje dag hör du någon säga eller läser du något som du •    tror på •    inte tror på •    sväljer med hull och hår •    ställer dig tveksam till •    vet är sant •    vet är falskt •    instämmer med •    inte alls instämmer med… Läs mera »


Diskutera källan med hjälp av reklambilden

I dagens inlägg har jag tänkt ge ett enkelt tips på en bild från Spårvägsmuseet som kan vara bra utgångspunkt för många samtal kring källor, källkritik, upphovsrätt och licenser. Bilden är publicerad på Flickr, som är en fotodelningstjänst på nätet, ett socialt medium för de som fotograferar eller de som tycker om att titta på… Läs mera »


Twitter och källkritik, hur fungerar det?

Twitter är en bra utgångspunkt för att fundera kring hur vi avgör vem som är avsändare i sociala medier. Hur vet vi att den som utger sig för att vara avsändare verkligen är det? Hur gör elever för att avgöra vem som är avsändare? Dagens inlägg handlar om twitter och hur vi i sociala medier… Läs mera »