Kategori: Digitala lärresurser


Källkritiken är taktpinnen

Lgr11 och Kolla källan View more presentations from Skolverket Varje dag hör du någon säga eller läser du något som du •    tror på •    inte tror på •    sväljer med hull och hår •    ställer dig tveksam till •    vet är sant •    vet är falskt •    instämmer med •    inte alls instämmer med… Läs mera »


Ta hjälp av skolbiblioteket

I tisdags satte jag mig i biblioteket tillsammans med bibliotekarien Hanna Johansson på Enskilda Gymnasiet för att prata med henne om informationssökning och elevers informationskompetens. Hanna Johansson Informationssökning kring Afrika I det här inlägget kommer jag att berätta hur Hanna arbetar kring informationssökning, källkritik utifrån ett Afrikaprojekt i årskurs nio, som hon tillsammans med en… Läs mera »