Arbeta med historiska källor

– Välkommen till historiens skattkammare! Kliv in i arkiven och tillbaka i tiden och upptäck den värmländska historien.

itidochrum_mindre

Så välkomnas besökaren som loggar in på Värmlandsarkivs webbplats I tid och rum – En resa i tiden.

Webbplatsen vänder sig främst till skolor och är tänkt att få elever intresserade av Värmlands historia och lära sig mer om hur man kan arbeta med historiska källor. Även om I tid och rum har fokus på Värmlands historia så är webbplatsen mycket användbar för skolor runt om i Sverige. Dels har det värmländska arkivmaterialet förgreningar över många platser i Sverige och resten av världen, dels finns det många teman som är intressanta och relevanta för alla elever, oavsett i viken del av landet man är bosatt.

Det är tydligt att man har utgått från styrdokumenten för skolans historieundervisning när man har arbetat med webbplatsen. Kursplanen i historia citeras på en särskild sida, med fokus på det som handlar om användning av historiska källor samt om källkritik.

Tolv olika historiska teman

Under fliken Välj Tema Här hittar du inte mindre än tolv olika teman som kan användas i historieundervisningen, både på grundskolan och på gymnasiet. Inledningsvis finns en kort introduktion i att använda historiska källor, där eleverna kan lära sig grunderna i källanvändning och källkritik. Här finns några bildpresentationer som du kan visa för eleverna medan ni går igenom materialet tillsammans i klassrummet, liknande en PowerPoint-presentation. Det finns också en kort introduktion till släktforskning som eleverna kan studera på egen hand för att lära sig släktforskningens grunder. Övriga teman är: Antika kartor, Fängelseliv, Föreningar och folkrörelser, Hälsa, sjukdom och död, Karlstad genom tiderna, Kommunikationer, Samhälle, industri och förändring, Skola och folkbildning, samt Soldatliv. Vi ska nu se närmare på några av dessa teman.

Brott och straff i Karlstad

Tema Fängelseliv ger en levande och konkret inblick i frågor som rör brott och straff i historien. Temat tar sin utgångspunkt i ett människoöde för 150 år sedan, nämligen karlstadsbon Carl Kindberg som växte upp i fängelsemiljö och sedermera själv blev dömd till fängelsestraff för olika brott. Eleverna studerar olika typer av historiska källor till Carl Kindbergs liv och får på så sätt veta mer om brott och straff i Värmland under 1800-talet, samtidigt som de lär sig mer om historisk forskning och källkritik. På webbsidorna finns inskannade originalkällor från kyrkoböcker, domböcker, fängelserullor samt kartor och målningar. Till varje källa finns fakta och ett antal frågeställningar som eleverna kan arbeta med.

Omfattande källmaterial från krigsåren

När du och dina elever jobbar med andra världskriget och vill fördjupa er mer i Sveriges roll under kriget så finns det mycket användbart material på webbplatsen. Eftersom Värmland gränsade till det ockuperade Norge var läget mer spänt där än i många andra delar av Sverige. Under temat Världskrigens tid finns rikligt material kring andra världskriget. Bland allt inskannat källmaterial kan nämnas Adolf Hitlers krigsorder från 31/8 1939 (både i original och i svensk översättning), nazistiskt propagandablad som spreds under 1930-talet, polisförhören med Untersturmführer Gösta Borg – en av de mest kända svenska frivilliga i Waffen-SS, historien om Karlstads luftskyddsförenings insamling till luftvärnskanoner och mycket annat. Det finns också flera journalfilmer från krigsåren, däribland ”I fält med kronprinsen” där kronpris Gustav Adolf inspekterar Värmlands regementes fältövningar mitt under brinnande krig.

Kärlekspar på flykt från ockuperat land

Bland materialet finns också källor som berättar den gripande historien om två krigsflyktingar från Norge. Efter att tyskarna ockuperat Norge 1940 flydde tusentals norrmän till Sverige, och bland flyktingarna fanns även tyska desertörer. En av dessa var soldaten Willi Jutzi som begav sig till Sverige tillsammans med sin norska flickvän Ragna Fevik. De blev tillfångatagna av den svenske landsfiskalen Åke Hiertner i Järnskog. De anhölls och blev tillbakaskickade till Norge. Jutzi lyckades dock fly från sina vakter som då sköt efter honom. Man vet inte om någon kula träffade, men ett halvår senare hittades Jutzis döda kropp i Vrångälven. Dödsorsaken har aldrig kunnat fastställas.

På hemsidan finns bland annat hemliga polisrapporter, förhörsprotokoll och förpassningsbeslut rörande Jutzi och Fevik. När eleverna har jobbat med de historiska dokumenten kan de också resonera om hur den svenska militären behandlade flyktingar under andra världskriget på ett mer generellt plan. Gjorde man rätt eller fel när man sände tillbaka vissa flyktingar till det ockuperade Norge? Hur motiverade man sitt handlande? Skulle den svenska militären ha resonerat annorlunda om det hade varit krig idag?

Storstrejk, klädmode och klosettutveckling

Under rubriken Samhälle, industri och förändring finns flera olika ämnesområden samlade som vart och ett ger en inblick i olika aspekter av samhällsutvecklingen under 1800- och 1900-talen. Eleverna får exempelvis ta del av proklamationen om revolution mot kung Gustav IV Adolf 1809, polisrapporter om demonstrationer och planerade attentat i Forshaga under storstrejken 1909 samt Fattigvårdsstyrelsens beslut om understöd till fattiga i Karlstad under nödåret 1917. Eleverna kan också bekanta sig med klädmodet för damer under 1910-, 1920- och 1930-talen genom färggranna modekataloger, och de kan även bläddra i kataloger som presenterar olika typer av klosetter från 1900-talets början. Allt detta ger spännande och jordnära inblickar i livet från förr.

Aktiviteter och övningar

Under fliken Aktiviteter presenteras en mängd olika projekt och aktiviteter som Värmlandsarkiv erbjuder för skolor. Dessa lämpar sig bäst för skolor i Värmland, åtminstone skolor som har möjlighet att besöka Arkivcentrum i Karlstad. Värmlandsarkiv anordnar studiebesök, inspirationsdagar, stads- och kulturvandringar ute i olika värmländska kulturmiljöer. Man erbjuder också lektioner och handledning kring många olika ämnen och teman, exempelvis källhantering och källkritik, estetiska lärprocesser, fotografier från förr, bouppteckningar, fattighjon, oäkta barn och mycket annat.

Men även skolor på andra håll i Sverige kan få användbara tips till teman och lektionsupplägg som man kan använda i sin egen undervisning, till exempel genom att anpassa innehållet till historiskt material från den egna hemorten. Exempelvis finns det förslag på flera olika lektioner om källanvändning och källkritik. Du kan utgå från dessa lektionsupplägg när du ska planera egna lektioner och använda sådant källmaterial du har tillgång till via läroböcker, lokala arkiv eller internet.

Avslutningsvis kan tilläggas webbplatsen också har en förnämlig länksamling till andra digitala arkivsamlingar. Du hittar länksamlingen under temaavdelningen Att använda historiska källor.

Ulf Jämterud, skribent åt Skolverket och gymnasielärare i Stockholm

 

 

Ulf Jämterud


Kommentarer (1)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *