Hitta lärarproducerade filmer

filmarkiv
Allt fler lärare upptäcker att det finns stora fördelar med att göra egna undervisningsfilmer. Med dagens teknik är det enkelt spela in ett videoklipp med exempelvis en videokamera, webbkamera eller mobiltelefon. Många använder klippen  i sin egen undervisning, men har också valt att lägga ut filmerna på nätet så att andra lärare kan använda dem. I vissa fall väljer lärarna att lägga upp filmerna på en egen webbplats, blogg eller YouTube-kanal, men det finns också flera webbplatser där du kan hitta filmer från många olika lärare. Gymnasielärare Ulf Jämterud presenterar några av arkiven, ett par av dem är mycket kända, andra kanske inte.

TeacherOnDemand

TeacherOnDemand är ett skolutvecklingsprojekt inom Falköpings kommun. Syftet med webbtjänsten är att tillhandahålla lärarproducerat film- och undervisningsmaterial via webben, samt att göra det enkelt för lärare att lägga upp egna filmer och sprida dem till andra lärare. Det finns ett begränsat antal filmer med utgångspunkt i flera av skolans ämnesområden, men antalet ökar ständigt. Förutom att visa filmerna direkt från webbplatsen kan man också bädda in filmerna i en blogg eller i skolans lärplattform.

Filmerna på TeacherOnDemand kan fungera som ett bra komplement till din egen undervisning, och kan också ge möjlighet till lektionsinslag som du av någon anledning inte kan genomföra själv. I samlingarna hittar du till exempel en film där en lärare genomför en dissektion av grishjärta. Det är en mycket spännande genomgång, den är bra filmad med tydliga närbilder. Det blir en extra krydda att höra elevernas reaktioner och kommentarer. Andra exempel är genomgångar av verbformer på spanska, en SO-introduktion till prisbildningen på en fri marknad, en instruktionsfilm om hur man spelar fotboll eller matematiska genomgångar av sannolikhetslära och statistik.

Många av filmerna bygger på PowerPoint-genomgångar med lärarens förklaringar och kommentarer. Andra filmer är filmade med videokamera och visar till exempel läraren i aktion vid katedern, i labbsal, i gymnastiksal eller i andra undervisningssammanhang.

Khan Academy – på svenska

Khan Academy är en ideell organisation som grundades av läraren och forskaren Salman Khan år 2006. Syftet med organisationen är att erbjuda gratis undervisning i olika ämnen med hjälp av YouTube-klipp. Khan Academy är mycket omtalat och används över hela världen. Sedan en tid tillbaka finns även en svensk YouTube-kanal med svenskproducerade filmer under Khan Academys paraply. På Khan Academy hittar du lärarproducerade filmer inom många olika ämnesområden, däribland matematik, historia, samhällsvetenskap, ekonomi, konsthistoria, datavetenskap, astronomi, kemi, biologi, fysik samt sjukvård och medicin. Den svenska versionen är än så länge begränsad, men innehållet utökas ständigt. Den engelskspråkiga versionen innehåller tusentals filmer.

Kunskapshubben

Årstaskolan i Stockholm står bakom Kunskapshubben, där det bland annat finns ett digitalt film- och musikbibliotek med lektionsmaterial som används av både lärare, elever och föräldrar. Genom ett antal korta filmer inom olika teman och kunskapsområden ges stora möjligheter till kreativa inslag i undervisningen. Du som lärare kan exempelvis använda ett kort filminslag för att illustrera ett visst lektionsinnehåll, och eleverna kan repetera lektionsgenomgången på kvällen genom att se filmklippet hemifrån och diskutera innehållet med sina föräldrar.

Merparten av filmerna rör matematik, språk och naturvetenskapliga ämnen. Här hittar du inte minst den prisbelönta läraren Martin Fernströms matematikfilmer och hans mycket populära multiplikationstabellsånger. Det finns ett begränsat urval av filmer inom det samhällsvetenskapliga området, men desto mer inom språkämnena. Överlag håller filmerna mycket god kvalitet och det märks att man har lagt ner mycket tid på att göra filmer med ett genomtänkt innehåll, och man har också lagt ner tid på efterbearbetning med olika filmeffekter som gör genomgångarna både tydliga och underhållande. Filmerna är tillgängliga under en Creative Commons-licens vilket innebär att de får visas och spridas så länge källan anges.

Flipped Classroom-filmer, exempel från SO-rummet

Flipped Classroom är en pedagogisk metod som har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Metoden innebär att läraren skapar ett filmklipp av en lektionsgenomgång och lägger ut den på nätet. Eleverna ser filmen innan de kommer till lektionen och är på så sätt förberedda för lektionen. Man kan ägna mer tid till arbete, diskussioner, fördjupningar och individuell hjälp, istället för att låta en stor del av lektionstiden ägnas åt en lärargenomgång.

SO-Rummet hittar du över 160 olika filmade lektionsgenomgångar enligt Flipped Classroom-konceptet. Filmerna är ofta mellan 3-25 minuter långa och är producerade av lärare i olika SO-ämnen på olika skolor i Sverige. Här följer några exempel som visar på bredden av filmklipp du hittar på SO-Rummet:

  • kortfattad genomgång av Siddharta Gautamas liv och lära (4 min.)
  • filmatiserad PowerPoint-genomgång om ryska revolutionen (18 min.)
  • presentation om yttrandefriheten och mediernas roll (3 min.)
  • genomgång om Darwin och evolutionsläran (12 min.)
  • introduktion till presidentvalet i USA (5 min.)
  • presentation om förnyelsebara och framtida energikällor (4 min.)
  • genomgång om skillnaderna mellan katolsk och protestantisk kristendom (7 min.).

På Skolverkets webbsidor om IT i skolan finns artiklar om Mikael Bondestam och Daniel Barker om deras arbete med filmade lektionsgenomgångar. På deras respektive YouTube-kanal och webbplats finns ett rikt utbud med filmer där de håller genomgångar inom matematik och fysik för gymnasieskolans olika kurser. Katarina Lycken Ruter är lärare på Östra Reals gymnasium i Stockholm. Hon har lagt upp ett antal lektionsgenomgångar i svenska och religionskunskap på sin YouTube-kanal. Antalet lärare som utgår från Flipped Classroom-tanken växer och du kan hitta fler exempel om du söker på nätet. En lista över flippande lärare skickades dessutom ut via twitter i april.

TeacherTube

Om dina elever är duktiga på engelska öppnas genast enorma möjligheter när det gäller filmade lektionsgenomgångar. TeacherTube är en så kallad online community som startades 2007 av den amerikanske läraren och skolledaren Jason Smith som ville utnyttja internet som ett sätt för lärare att dela med sig av egna undervisningsfilmer till andra lärare. Denna webbtjänst har växt snabbt och innehåller idag över 400 000 pedagogiska filmer i ett antal olika kategorier, indelat efter både ämnesområde och åldersgrupp. TeacherTube har över en miljon visningar per månad. För lärare i Sverige kan det kanske vara särskilt intressant att använda filmer i språkundervisningen, men det finns också mycket annat material som kan vara spännande att visa i svenska klassrum, exempelvis filmade experiment inom NO-undervisningen.

Watch Know Learn

En annan mångsidig filmbank med lärarproducerade filmer är Watch Know Learn. Där finns över 50 000 undervisningsfilmer som är indelade i över 5000 olika kategorier, vilket gör det lätt att avgränsa sökningen. Filmerna är taggade med olika sökord och är också betygssatta av lärare som använt dem.

Avslutningsvis kan tilläggas att lärarproducerade filmer inte bara kan komma till användning i ditt klassrum – de kan också vara värdefulla för din egen utveckling som lärare. Du kan med fördel använda filmerna för egen fortbildning inom dina ämnen. Du kan också låta filmerna inspirera dig till att göra egna undervisningsfilmer.

Ulf Jämterud, skribent åt Skolverket och gymnasielärare