Historiska bilder på nätet och i klassrummet

Här i Kolla källans idélåda finns en guide som hjälper lärare och elever att hitta foton, bilder och illustrationer som får användas i undervisningen. I den här artikeln ska vi se närmare på några bildarkiv med gamla fotografier. Du får också några tips på hur du kan använda gamla fotografier i undervisningen.

Det pågår ett stort arbete på många museer och arkivinstitutioner med att digitalisera foton och göra dem tillgängliga via internet. I många fall handlar det enbart om att visa upp exempel på foton som finns i museet eller arkivet. De digitala kopiorna är därför ganska lågupplösta och fungerar inte alltid så bra att visa i ett klassrum om man vill studera detaljer lite mer noggrant. Några museer och arkiv har dock satsat stora resurser på att göra många foton tillgängliga på webben i så god kvalité att de fungerar utmärkt att använda i undervisningen.

DigitaltMuseum

digitaltmuseum

Skärmdump från Digitalt Museum

DigitaltMuseum är en gemensam portal för 18 svenska museer, bland andra Nordiska museet, Armémuseum, Postmuseum, Sundsvalls museum och Upplands museum. På DigitaltMuseum kan du söka fotografier efter olika sökord, eller leta dig fram i respektive museums mappar. Det är bara en liten del av museernas fysiska fotografier som finns i digital form, men det är ändå förhållandevis lätt att hitta gamla foton som du kan använda i undervisningen.

På Nordiska museets avdelning finns för närvarande ett 30-tal mappar med foton utifrån olika teman som du når via länken Utforska mappar. Många av mapparna innehåller nytagna fotografier av museets olika föremål, men andra mappar innehåller inskannade gamla fotografier. Här finns många bilder som kan fungera som utgångspunkt för spännande diskussioner i klassrummet. Ett exempel:

 • Tema jämställhet. Jämställdhet är en del av värdegrunden, och därför är det alla lärares ansvar att lyfta fram detta i undervisningen, genom att exempelvis reflektera över könsroller och arbetsfördelning i hemmet. När du samtalar med dina elever om jämställdhetsfrågor kan du utgå från några fotografier i mappen Pappa. Här finns ett antal bilder som visar pappor i olika situationer från olika tider. Välj ut några foton från olika tidsepoker och diskutera pappornas roller i fotona.
  • Hur framställs pappan i bilderna?
  • Kan man ana vilket pappaideal som rådde i olika tider?
  • Kan man se några förändringar i papparollen över tid?
  • Hur gestaltas pappor på bilder som tas i vår egen tid?

Vestro Gothia

vestrogothia

Vestro Gothia är nedlagd så beskrivningen av tjänsten har tagits bort.

 

 

Stockholms Stadsmuseum

stadsdig

Skärmdump från Stockholms digitala stadsmuseum

Stockholms stadsmuseum har samlat fotografier med anknytning till Stockholm ända sedan 1930-talet. I samlingarna finns över tre miljoner fotografier, från 1840-talet och framåt. Förutom foton som skildrar Stockholms utveckling genom tiderna finns också porträttsamlingar, pressbilder och mycket annat. En del av bildmaterialet finns i digital form, för närvarande över 20 000 fotografier med bra upplösning och information om fotografiernas ursprung. Bilderna är taggade med flera sökord vilket gör dem lättare att hitta.

Du kan välja två huvudsakliga vägar att leta efter bilder. Det första sättet är att söka direkt på Stadsmuseets webbplats, under fliken Samlingar och rubriken ”Fotografisamlingarna”. Här finns ett tjugotal spännande nätutställningar med olika teman. Constructing Europe – Stockholms stadsliv 1840-1920 innehåller ett antal fascinerande foton som visar hur staden utvecklades under åttio år. Framförallt är det spännande att se hur människor såg ut under olika tidsperioder. En annan utställning visar Äldre vykort från Slussen och där kan man studera Slussens förändringar genom tiderna. Det kan ge intressanta perspektiv till dagens diskussioner om Slussens framtida utseende.

Det andra sättet att söka bilder är att gå in på Stockholms digitala stadsmuseum som är en särskild webbplats och sökmotor för Stadsmuseets digitala foton. Här kan du söka med ett eller flera sökord för att hitta många olika typer av bilder.

Stockholmskällan

sthlmskallan

Skärmdump från Stockholmskällan

Stockholmskällan är en fri databas där du kan hitta mängder av spännande källmaterial från flera olika arkiv i Stockholm. Som namnet antyder har databasen en huvudsaklig anknytning till Stockholm, men materialet är i många fall högst relevant för alla lärare och elever, oavsett var i landet man befinner sig. Förutom att använda bilderna som utgångspunkt för uppgifter och samtal kan dina elever använda arkivbilderna för att illustrera noveller, berättelser eller andra typer av skolarbeten. Fotografierna kommer bland annat från Stadsmuseet, Stadsarkivet, Stadsbiblioteket och Spårvägsmuseet i Stockholm.

Du hittar bildmaterial på flera olika sätt. Ett sätt är genom att trycka på fliken Källtyper och därefter välja Fotografier i rullgardinsmenyn och slutligen trycka på Stadsmuseets foton i menyn till höger. Där hittar du en mängd av Stadsmuseets bilder via olika söktermer, som exempelvis fyrverkerier, bondetåg, födelsedagar, bröllop, begravningar, kungafamiljen, demostrationer, skolor, fängelser med flera.

Ett annat sätt att hitta bilder är att använda den röda sökrutan längst upp till höger på Stockholmskällans startsida. Sök på ett eller flera sökord. I nästa led kan du filtrera resultatet genom att bara bocka för Fotografier.

Under fliken Lärarrummet finns flera färdiga lektionsplaneringar som utgår från gamla fotografier. En uppgift är att låta eleverna jämföra ett hundra år gammalt foto på en plats i Stockholm med ett foto de själva har tagit på samma plats i nutid. En annan uppgift går ut på att använda gamla foton för att illustrera en historisk bildnovell om att vara ung nu och förr i tiden.

Via Stockholmskällan hittar du mycket spännande bildmaterial som kan väcka elevernas nyfikenhet på livet i äldre tider. Ett sätt att göra historien levande är att närstudera porträttbilder tagna hos professionella fotografer. Sök på ”Wilhelm Lundberg”, så finner du ett 80-tal foton som denne porträttfotograf tog på 1860- och 1870-talen. Låt eleverna välja ut några foton som de ska närstudera och reflektera kring. De kan exempelvis utgå från dessa frågor:

 • Vilka detaljer lägger du märke till? Vad kan dessa detaljer berätta om personen på fotot?
 • Vad jobbar personen med? Är personen rik eller fattig?
 • Kan kläderna ge några ledtrådar till personens yrke och status?
 • Vad avslöjar ansiktsuttrycket?  Ser personen allvarlig eller glad ut?
 • Vilka skillnader kan du se mellan detta foto och hur porträttfotografier ser ut idag? Vad tror du att dessa skillnader kan bero på?

Lycka till med dina utforskningar i de gamla fotografiernas spännande värld!

Ulf Jämterud, skribent åt Skolverket och gymnasielärare.