Lärare tipsar: Webbresurser för gymnasiet

warwick
Webben är idag en självklar resurs för lärare i de samhällsvetenskapliga ämnena, vare sig det handlar om att förbereda och genomföra lektioner, eller om att låta eleverna använda olika webbplatser på egen hand. Men det kan ibland vara svårt att välja rätt bland det enorma antal webbplatser som finns tillgängliga på nätet. Här presenterar Ulf Jämterud, gymnasielärare på Bromma gymnasium och skribent för Kolla källan, några användbara tips för dig som undervisar i samhällsvetenskapliga ämnen på gymnasiet och grundskolans senare del.

Samhällskunskap

Rundvandring i Sveriges Riksdag

På Riksdagens webbplats finns möjlighet att göra en virtuell rundtur i riksdagens olika byggnader. Rundturen är överskådlig, med tydliga bilder och lättillgänglig information både skriftligt och som ljudfiler. Eleverna får snabbt en översikt över riksdagens byggnader men de kan också få fördjupade kunskaper om bland annat konst och arkitektur i riksdagslokalerna. Att låta eleverna klicka sig runt i sin egen takt och läsa om riksdagens arbete kan vara ett bra sätt att förbereda eleverna inför ett riktigt studiebesök i Sveriges Riksdag. Den virtuella rundturen kan också fungera som kompensation för er som inte har möjlighet att bege er till Stockholm på ett vanligt studiebesök. På webbplatsen finns även ett kunskapsspel där eleverna på ett kreativt sätt får möjlighet att lära sig mer om riksdagens arbete och hur den svenska demokratin fungerar.
http://rundvandring.riksdagen.se

Rättegångsskolan

Brottsoffermyndigheten står bakom den interaktiva webbkursen Rättegångsskolan, som på ett lättillgängligt sätt beskriver hur det svenska rättssystemet fungerar i praktiken, hela vägen från ett begånget brott till rättegång och till det som händer därefter. Den digitala presentationen kan stoppas och repeteras var som helst, vilket är värdefullt eftersom elever kan gå igenom kursen i sin egen takt. Kursen är i första hand framtagen för att stödja dem som är kallade till rättegång som målsäganden eller vittnen, men passar mycket bra att använda i skolan, till exempel när elever behöver ta igen något de missat eller när de ska repetera inför ett prov.
http://www.rattegangsskolan.se/

Historia

Riksarkivet på nätet SVAR

En viktig del av historieundervisningen är studiet av historiska texter och annat källmaterial. På webben får du tillgång till stora mängder historiskt källmaterial; både inskannade handskrivna originaltexter och digitala bearbetningar. På SVAR:s (Svensk Arkivinformation, en avdelning inom Riksarkivet) webbplats får du tillgång till ett stort utbud av historiska källor. En del av källorna är fritt tillgängliga för alla, men det krävs abonnemang för att få tillgång till samtliga digitala arkiv. Man kan till exempel söka i kyrkoarkiven från de flesta svenska församlingar, i många fall ända tillbaks till 1700-talet. Elever med rötter i Sverige kan söka efter sina släktingar från tidigare generationer, vilket kan bidra till att göra historien mer levande.
http://svar.ra.se

Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som har funnits i nästan 100 år. Lexikonet innehåller fakta om viktiga och betydelsefulla personer i Sveriges historia från 1000-talet och fram till vår egen tid. Hittills har man publicerat över 12 000 släkt- och personartiklar på totalt 25 000 textsidor.  Sedan våren 2012 finns hela SBL tillgängligt helt gratis på internet. Man kan söka personer på flera olika sätt, bland annat via namn, via yrke eller via årtal. SBL är en del av Riksarkivet och finansieras med statliga medel. SBL är ett mycket värdefullt verktyg för historiker, samhällsvetare, bibliotekarier, släktforskare och inte minst lärare och elever i skolan. Som lärare kan du hänvisa dina elever till SBL när de snabbt behöver hitta tillförlitlig fakta om olika historiska personer.
http://www.nad.riksarkivet.se/sbl

Geografi

Gapminder

Gapminder är ett fantastiskt verktyg för att åskådliggöra statistik. Med hjälp av Gapminder presenteras statistik i form av olika animationer som gör att statistiken blir lättare att förstå. Du kan mycket enkelt skapa en tydlig visualisering genom att ange värden på grafens x- och y-axel som motsvarar olika statistiska data, till exempel befolkning och tid. Sedan kan du välja två länder som ska jämföras och då spelas en simulering upp som visar skillnaden mellan de två ländernas befolkningsutveckling över tid. Det finns en stor mängd variabler att välja mellan, så antalet möjliga kombinationer är i det närmaste oändligt. Du kan välja att skapa simuleringen direkt i klassrummet eller så kan du förbereda den i förväg och lägga in den i en digital presentation. På webbplatsen finns också många färdiga grafer och filmer som du kan ladda ner och använda direkt i undervisningen.
http://www.gapminder.org

DollarStreet

DollarStreet är en applikation som har utvecklats av personerna bakom Gapminder. På DollarStreet färdas besökaren fram längs en virtuell gata som består av autentiska bostadshus från olika platser i Afrika. I ena änden av gatan bor människor som lever på en dollar om dagen och i andra änden bor de som tjänar 1000 dollar om dagen. Man går in i de olika husen och kan klicka sig runt i 360 grader för att se hur det faktiskt ser ut där inne. Har huset ett riktigt kök eller inte, hur ser vardagsrummet ut, finns det rinnande vatten? Man kan sedan jämföra olika hus genom att få upp bilder från husen bredvid varandra på skärmen samtidigt. Genom att jämföra bostäder från en och samma kontinent kan dina elever få en djupare inlevelse och förståelse för det relativa begreppet fattigdom. Statistik blir inte längre bara siffror och tabeller utan tar sig konkreta uttryck i olika familjers hemmiljö.
http://www.gapminder.org/downloads/dollar-street/

Religionskunskap

LifeGem

Religionsundervisningen berör ofta djupa existentiella frågor om liv och död. Genom att besöka lika webbplatser och utforska dem tillsammans i klassrummet har du som lärare en möjlighet att föra mycket intressanta och spännande samtal med dina elever. Ett exempel på en webbplats som kan väcka tankar och känslor hos eleverna är LifeGem. Företaget LifeGem tillverkar diamanter av askan från en avliden som blivit kremerad. En anhörig kan alltså bära en diamantring på fingret och alltid ha den älskade nära sig. Webbplatsen beskriver produkten som ”ett sätt att omfamna din älskades minne dag för dag” och som ”ett vackert och tidlöst minnesmärke för att hedra deras unika liv”. LifeGem väcker ofta starka känslor hos eleverna och kan vara utgångspunkt för givande samtal om etiska frågor som rör livet och döden.
http://www.lifegem.com

Cryobank

Etik ingår som en naturlig del i undervisningen både i ämnena religionskunskap och filosofi, men även andra ämnen berör etiska frågeställningar. När man diskuterar frågor som rör adoption, konstgjord befruktning, fosterdiagnostik och andra frågor som har med liv, barnafödande och människovärde att göra kan det vara intressant att besöka California Cryobanks webbplats. California Cryobank är USA:s största ”spermabank” dit amerikanska par eller ensamstående kvinnor kan vända sig för att få hjälp med konstgjord befruktning. I Sverige är det endast tillåtet för par att få hjälp med konstgjord befruktning och man väljer vanligtvis en donator som är så lik de blivande föräldrarna som möjligt. När ett amerikanskt par (eller en ensamstående kvinna) ska välja donator kan man istället välja mellan en rad olika parametrar, däribland längd, hårfärg, ögonfärg, blodgrupp, etniskt ursprung, utbildningsnivå, yrke samt religionstillhörighet. Att tillsammans med eleverna klicka sig fram i sökformulären kan väcka många intressanta frågeställningar. Är det rätt eller fel att kunna välja så specifikt? Vad säger det om människovärdet? Är det bättre att låta slumpen avgöra donatorns genetiska egenskaper? Är det en mänsklig rättighet att kunna ”skaffa barn” till varje pris?
http://www.cryobank.com/

/ Ulf Jämterud