Nätprat med förskolan (2)

rubrikbild2

I förra blogginlägget började jag berätta om den föreläsning som jag har hållit några gånger för förskolechefer som går PIM-utbildningen och förskolans PIM-examinatörer. Sedan den texten skrevs har jag bland annat hunnit fira påsk, besöka SETT-mässan i Kista, träffa massor av folk på olika möten, uppdatera hela Kolla källans webbplats och publicera nya artiklar.

Men nu är det dags för del två, det vill säga den del som brukar infalla efter kaffepausen och som inleds med att jag tar upp personuppgiftslagen (PuL). Jag förklarar att syftet med PuL är att skydda oss mot att vår integritet kränks genom att våra personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt och då i synnerhet känsliga personuppgifter. Vilka räknas dit? Enligt personuppgiftslagen 13 § L är det förbjudet att behandla ”känsliga personuppgifter” som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter,  religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening. Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Flera av de nämnda uppgifterna blir knappast aktuella när det gäller förskolebarn, men det kan ändå vara bra att känna till vilka de är. Och det är viktigt att veta hur uppgifter om barnen bör hanteras när ni arbetar med förskolans hemsida och blogg.

En bild är en personuppgift, även om det inte står förnamn och efternamn under bilden. Datainspektionen (tillsynsmyndighet för PuL), rekommenderar att ni inhämtar samtycke från barnens vårdnadshavare innan ni till exempel publicerar bilder av barnen på er webbplats eller i barnets portfolio. Samma gäller om ni vill använda bilder av barnen i en reklambroschyr om verksamheten.

Det finns också regler för hur personuppgifter får hanteras i olika register till exempel på intranät och i lärplattformar. Titta gärna på Datainspektionens checklista för skolor (de har också tagit fram en checklista för kameraövervakning). Om ni har barn med skyddad identitet krävs extra vaksamhet och det är viktigt att se till att deras namn och foto inte publiceras på olämpliga ställen. Det finns nästan 5000 barn med skyddade personuppgifter i Sverige. Därför har Skolverket tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur det kan vara att leva med skyddad identitet. I slutet av skriften finns praktiska råd till huvudmän och personal.

bilderpabarn

När jag har träffat förskolechefer och förskolepersonal vill de diskutera bilder ur olika perspektiv, till exempel bilder på barn och fotografering av barn i förskolan. Det senare är ofta är föremål för diskussioner ute i verksamheterna.  Det finns barn, inte bara de med skyddad identitet, som inte vill eller kan vara med på bild. En del förskolor tillåter till exempel inte att föräldrar fotograferar luciatåget eller andra evenemang i förskolan, utan ber föräldrarna fotografera sina egna barn på någon avskild plats. Andra förskolor väljer att tillåta fotografering, men har i förväg inhämtat samtycke från alla föräldrar. Det varierar mellan kommuner och skolor hur man löser den här frågan. Läs till exempel den här artikeln (DN).

Den näst sista delen av min föreläsning brukar jag ägna åt upphovsrätt. Upphovsrätten finns väl beskriven på Kolla källan med lärarguider och länkar till olika avtal som gäller för skolan. Problemet är att Skolkopieringsavtalet mellan SKL och Bonus Presskopia inte gäller för förskolan (från och med 2014 gäller det också förskolan – red.anm) och därför kan jag inte hänvisa förskolans personal till våra upphovsrättsguider. Men jag brukar berätta i korta drag om upphovsrättens viktigaste beståndsdelar och varför lagen finns, för att sedan tipsa om arkiv med fria bilder och fri musik. De flesta som har gått PIM brukar känna till Fotofinnaren. ClipArt Office Online är ett annat alternativ och det finns många fler (Fotofinnaren tipsar). Innan man hämtar bilder från ett gratisarkiv kan det vara bra att kolla användarvillkoren. Får bilderna läggas ut på nätet? Får de bearbetas? Hur anges jag upphovsman/källa?

Jag brukar också nämna något om Creative Commons och de olika licenserna, men nu finns den här fantastiska filmen från Webbstjärnan där systemet illustreras och förklaras på ett mycket pedagogiskt sätt. Kanske kan jag visa den nästa gång istället om filmens upphovsmän godkänner det.

slutbild
Avslutningsvis, innan deltagarna delas in i diskussionsgrupper, brukar vi tala om användningen av sociala medier i förskolan. För ett par år sedan var det svårt att hitta exempel, men nu finns det hur många förskolebloggar som helst.  På senare tid har det dykt upp bloggar som diskuterar särskilda teman, till exempel iPads i förskolan. Det finns också förskolor som twittrar. Ofta hänger det på om det finns någon som kan ta sig tid och som tycker att det är roligt.  Även om man inte själv hinner blogga kan man få lite omvärldsbevakning den vägen.

Diskussionsfrågor

  • Brukar ni låta föräldrar fotografera på förskolan?
  • Om inte, hur löser ni det när föräldrar vill fotografera?
  • Publicerar ni bilder av barn på förskolans hemsida?
  • Om ni gör det, brukar ni inhämta tillstånd?
  • Datainspektionen har tittat på hur förskolor använder GPS-övervakning av barnen? Har ni erfarenhet av det och vilka synpunkter har ni?
  • Kan ni tipsa varandra om fler ställen där det finns gratisbilder som passar förskolan?
  • Har ni erfarenhet av att filma och några tips att dela med er?
  • Kan ni se användningsområden för sociala medier i förskolan? Har ni erfarenheter att utbyta?