Film ger palett av didaktiska verktyg

När han själv började föreläsa för 25 år sedan, åkte han runt med en konsumkasse fullproppad med VHS-kassetter för att kunna visa upp exempel på intervjumetodik. Filippa Mannerheim har träffat Erik Fichtelius, vd på Utbildningsradion (UR), som även i sin nya roll ser filmmediet som ett effektivt pedagogiskt verktyg.

Erik Fichtelius. Source: By Lennart Guldbrandsson Author User:Hannibal Permission: Own work, all rights released (Public domain)

Erik Fichtelius. By Lennart Guldbrandsson (Bild från Wikipedia)

Vad ett enkelt filmklipp kan bidra med i undervisningssituationen är nog en självklarhet för många lärare. Inget medium kan som den rörliga bilden förklara abstrakta resonemang, levandegöra svunna tider, skapa en känsla av närvaro och inte minst understryka och förstärka det sagda eller skrivna ordet.

− När du förstärker det du säger med ljud och bild blir budskapet lättare att ta till sig, säger han och hänvisar också till sin erfarenhet som journalist och föredragshållare. Alla som någon gång har föreläst vet att exemplifiering via rörlig bild är en oerhört effektiv lärandemetod.

Mycket av det Erik Fichtelius själv kan om det amerikanska inbördeskriget har han, enligt egen utsago, lärt sig av filmen Borta med vinden. Men att använda sig av film för att främja lärandet handlar inte bara om att visa upp spelfilmer i klassrummet, menar han vidare.

− En bra metod är att använda ett filmstycke som inledning till en lektion. Man kan också be eleverna att titta på ett visst programinslag hemma. Det kan bidra till större förförståelse och bli utgångspunkt för diskussioner i klassrummet.

Stort utbud ställer krav på källkritik
Ett problem eller föremål för huvudbry kan dock vara det stora utbudet av filmer, inte minst det stora material som går att hitta via YouTube. Youtube tillhör idag de mest populära webbplatserna på internet. Undersökningen Svenskarna och Internet 2011 visar att så gott som alla unga i åldern 16-25 år (99 % ) besöker YouTube och att hälften av 12-15 åringarna (49 %) är där dagligen. Kanske kan detta intresse för film också användas i pedagogiskt syfte?

youtube

Skärmdump från YouTube

På Youtube finns inte bara hemmasnickrade amatörklipp utan även professionella instruktionsfilmer, dokumentärer, föredrag och pedagogiskt material. Sök på ”August Strindberg” och du översköljs av träffar – allt ifrån elevarbeten till musiksatta interiörbilder från Strindbergmuseet och intervjuer med regissörer av diverse strindbergsuppsättningar. Sök på ”matematik” och du får allt från korta introduktionsgenomgångar av Pythagoras sats till hela kursupplägg.

Å ena sidan är det positivt att ha så mycket att välja mellan, å andra sidan kan det vara svårt att hitta relevant material. Dessutom handlar det om att hjälpa elever att få en källkritisk attityd också i förhållande till videoklipp och filmer. Här blir naturligtvis läraren som handledare och diskussionsledare oerhört viktig.

− Hur duktig du än är på att googla hamnar du omedelbart i en djungel, menar Erik Fichtelius. Vad är det för källa du låter dina elever ta del av? Vem är avsändaren? Har du ens rätt att använda filmen?

Han är övertygad om att det vidgade textbegreppet kommer att påverka både lärares och elevers syn på källanvändning, källkritik och vad en informationskälla kan vara.

− När jag gick i skolan fick vi lära oss psalmverser utantill. Idag har vi fått en bredare palett av didaktiska verktyg och större möjligheter att använda dem. Det kommer att självklart att förändra lärandet, säger han.

UR-program tillgängliggörs på webben
Hur möter då Utbildningsradion det här stora intresset för film? Vilka satsningar väntar framöver? Erik Fichtelius berättar att Utbildningsradion har fått ett stort anslag av regeringen för att påbörja arbetet med att tillgängliggöra alla produkter och släppa dem fria på nätet. Det innebär att i framtiden kommer Utbildningsradions 11 000 program ligga fritt på webben utan inloggning och lösenord. För att bli lättare att hitta och för att underlätta för pedagogerna kommer alla program att märkas upp med ämnesord.

– Det här är en tydlig förbättring jämfört med idag då programmen bara ligger kvar sex månader på nätet. Men redan idag går det att välja olika ingångar som årskurser, ämnen eller teman, avslutar Erik Fichtelius.

Filippa Mannerheim | 2012-03-14


Filippas Länktips

Arbeta källkritiskt med ett par aktuella filmer (Anonym och Järnladyn) – Filmpedagogerna
Joseph Kony 2012 – Mediekompass i skolan
Rasismens historia – programserie med lärarhandledning (åk 4-6) – UR

En bok en författare (7-9, gy) – UR
Så kan du granska filmer källkritiskt – Kolla källan


Om Utbildningsradion (UR)
UR är ett fristående public servicebolag som tillsammans med SVT driver Kunskapskanalen och sänder i SR:s och SVT:s kanaler. Utbildningsradions program är skapade tillsammans med pedagoger med målgruppen förskola, upp till universitetet.