Upphovsrätt och Creative Commons – diskussionsfrågor

diskussion_uratt
Ordbild genererad från Wordle.net

Skall ni diskutera upphovsrätt och Creative Commons i lärarlaget? På en studiedag eller kurs? Här är några cases med förslag på övningar och diskussionsfrågor. Som faktaunderlag till diskussionerna kan du använda Kolla källans lärarguider om upphovsrätt (missa inte  §17). Se också Kolla källans information om Creative Commons.

Göra reklamfilm om skolan
Din kommun har, precis som alla andra svenska kommuner, tecknat ett löpande avtal med STIM för att kunna använda musik i till exempel skolor och förskolor. Det öppnar alla dörrar, eller hur? Du och dina elever har fått det hedrande uppdraget att göra en reklamfilm om skolan och det utför ni med briljans. Filmen är lite inspirerad av hamburgerkedjans reklamfilmer, innehåller samma musik men är mycket spexigare och loggan är utbytt mot skolans logga.
Diskussionsfrågor
:

 • Självklart lägger ni ut den på webben, eller hur? Om inte: Räcker det inte med Stim-avtalet?
 • Hur kunde ni ha gjort istället? Kunde ni ha hittat fri musik någonstans?
 • Säger Kolla källans webbplats något om upphovsrätt och musik?
 • Och hur är det egentligen med reklamfilmer?

Leta Creative Commons-bilder
Ulf är lärare i historia och låter sina elever skriva uppsatser om de konflikter som just nu pågår i norra Afrika. Meningen är att uppsatserna skall publiceras i klassens blogg. Ulf hjälper sina elever att leta efter bilder som de kan lägga ut i bloggen, utan att behöva fråga fotografen om tillstånd. Samtidigt hjälper han också sin fru Eva att hitta bilder. Eva har en nystartad konsultbyrå och behöver bilder för att piffa upp företagets webbplats. Hon tycker inte att de egna amatörbilderna duger, men har heller  inte råd att anlita en fotograf. Tips: Hur hittar man bilder?
Diskussionsfrågor
:

 • Var kan Ulf leta för att hitta bilder som fritt får användas?
 • Kan Creative Commons-licensierade bilder vara något? Hur bär du dig åt för att hitta sådana bilder?
 • Kan eleverna och Eva fritt använda samma bilder?
 • Finns någon information på Kolla källan om detta?
 • Hittar ni några praktiska tips om Creative Commons i Kolla källans idélåda (dvs denna blogg)? Går de att använda?

diskussion_cc

Ordbild genererad från Wordle.net


Bokomslag på webben

På din skola har ni en nyanställd bibliotekarie. Hon vill göra om bibliotekets webbplats och skapa en blogg där lärare och elever kan tipsa varandra om bra böcker. Nu går hon till dig som är lärare och frågar ifall man får lägga upp bilder på bokomslag i bloggen. Hon undrar samtidigt om du vet om det finns bokförlag som tillåter detta.

Diskussionsfrågor:

 • Hur kan du hjälpa henne att ta reda på det?
 • Finns någon information på Kolla källan om detta?

Läsa in böcker
Flera av eleverna på din skola har svårigheter med att ta till sig text och nu diskuterar ni i kollegiet vad ni kan göra för att underlätta. En hel del tips har ni fått från Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för tillgängliga medier.

Diskussionsfrågor:

 • Kan ni hjälpa dem på något sätt?
 • Scanna in böcker?
 • Läsa in böcker?
 • Kopiera talböcker?
 • Var kan ni hitta information om det här?
 • Hur gör ni på er skola?
 • Står det något på Kolla källan?