Sociala medier – diskuskussionsfrågor

Brukar ni diskutera sociala medier i skolan? Med elever? Bland kollegor? Kolla källan har redan tidigare, på avdelningen för sociala medier,  publicerat källkritiska övningar för elever.  I det här inlägget lägger vi ut cases med diskussionsfrågor för lärare och skolledare. Faktaunderlag kan du hitta i texterna från Kolla källan. Vi fyller på med fler verklighetsinspirerade cases efter hand.

diskussion_socmed
Ordbild genererad från Wordle.net

Ta fram en policy – för och emot
Några it-pedagoger har fått i uppdrag att hjälpa barn- och skolnämnden att ta fram en policy kring hur sociala medier används i kommunens skolor. Tillsammans med två inbjudna rektorer samlas de för en första diskussion. De är inte särskilt överens. Här är några lösryckta citat ur samtalet, läs igenom och diskutera hur du/ni skulle tycka. Hur skulle det här samtalet utspela sig på er skola eller i er kommun?

  • Diskussionsfråga: Behövs en policy för sociala medier?

Rektor 1:  Behövs en policy för det också? Vi har ju policies för allt.
Rektor 2:  Ja, föräldrarna undrar om de sitter med Facebook hela dagarna i skolan.

It-pedagog 1:  SKL har ju skrivit riktlinjer för sociala medier. Räcker det inte med dem?
Rektor 1: Jo, där står allt vi behöver veta
It-pedagog 2: Nej, de är skrivna utifrån ett förvaltningsperspektiv och passar inte oss lärare
Rektor 1: Men det står ett par rader om sociala medier i utbildningsförvaltningens it-policy? Det täcker väl in det mesta?
It-pedagog 2: Nej det tycker inte jag. Den är alldeles för generell och tar inte upp saker som passar oss lärare

  • Diskussionsfråga: Hur hantera olika roller – privatperson och tjänsteman?

Rektor 2: Som rektor tycker jag att det är viktig att ni skiljer på era roller. Som privatpersoner och som tjänstemän.
Rektor 1: Som rektor tycker jag att lärarna skall få avgöra det själva.

  • Diskussionsfråga: Hur hantera relationer med elever i sociala medier?

Rektor 2: Vi måste ju komma överens om ifall vi skall vara vänner med elever på Facebook eller inte!
Rektor 1: Skolan har inte med att göra om lärare finns på Facebook. Och jag anser att det är upp till var och en om man vill adda sina elever på Facebook eller inte.

  • Diskussionsfråga: Behövs kompetensutveckling kring sociala medier eller är det slöseri med tid?

It-pedagog 2: Borde inte lärarna få lite kompetensutveckling i sociala medier? Det är ju viktigt att veta något om vad ungdomar gör på nätet!
Rektor 1: Skall vi tvinga lärare att kasta dyrbar lektionstid på detta? Om ett år är andra program moderna och det som alla använder idag är helt ute!