Källkritik och terrorism – hitta olika perspektiv!

Som samhällskunskapslärare har jag arbetat med temat ”terrorism” i en SP2-klass under en period. En av uppgifterna under kursen bestod i att eleverna kritiskt skulle granska webbplatser som har olika syn på organisationer som FARC i Colombia, Hizbollah i Libanon, Hamas i Gaza, de tamilska tigrarna (LTTE) i Sri Lanka och ETA i Spanien. Det här arbetet genomförde vi samtidigt som kriget i Gaza mellan Hamas och Israel pågick och striderna på Sri Lanka mellan gerillan och regeringen var intensiva.
Eleverna hade inte lätt att hitta webbplatser med olika synsätt när det gällde till exempel Hizbollah, ETA och FARC. Det var däremot en enkel uppgift att få fram den lankesiska regeringens respektive gerillans syn i Sri Lanka. En grupp valde att jämföra BBC med en amerikansk webbplats och fick där fram stora skillnader.

När eleverna redovisade uppstod flera intressanta diskussioner; bland annat att viktig bakgrundsinformation (o)medvetet utelämnas och att alla nyanser försvinner. Det blir en svart-vitmålning som inte ger ett trovärdigt intryck. Många påståenden förekommer som inte motiveras eller underbyggs på något sätt. Undantaget var BBC, som fick ett högt betyg vad gäller trovärdighet av den undersökande elevgruppen.

Arbetssättet, att granska olika omdiskuterade teman utifrån olika synsätt, är tacksamt. Eleverna blir intresserade – hur kan man tycka så olika om en fråga? – det är ju ”samma sak”. Dessutom stärker det här elevernas förmåga att analysera – göra jämförelser och tolka.

Jag är intresserad av att tillsammans med likasinnade arbeta fram en ”bank” med kontroversiella teman där man kan göra jämförelser till exempel kärnkraft, klimathot, internationella konflikter, EU, dödstraff, aborter, multinationella företag, globalisering, fildelning…..det finns hur mycket som helst att göra.