Hur skildras brott i media? – om Knutbyskandalen och källkritik

folksamling1Jag har startat upp ett arbete om media och brott i en SP2:a med profil “juridik-kriminalteknik.” Arbetet ska mynna ut i en större källkritisk analys av hur medias bevakning av Knutby har sett ut.
Jag och skolans bibliotekarier har stött och blött temat ett antal gånger, men vilka medier ska granskas och jämföras?? Kvällspress inbördes eller kvällspress och morgonpress eller tidningar med kyrklig bakgrund (Dagen m.fl.) eller…..?? Vilka personer är relevanta att intervjua – vilka journalister från vilka media?? Vilka andra personer – mediapsykologer, människor ur olika samfund?? Hur ska granskningen av media 2004-2009 gå till – Artikelsök, Presstext, Mediearkivet i all ära, men det är inte någon riktig höjdare så vitt jag bedöma ..åtminstone inte så långt jag kommit än. OCH viktigast: vilka frågor ska eleverna ha framför sig när de granskar – Det finns mängder av lathundar och frågor men vilka är de mest relevanta i det hä fallet??
Eleverna får en introduktion om media och etik, Pressens Opinionsnämnd, lite grann om intervjumetodik, källkritik och redovisningen blir i form av en “minitidning”. Kan man göra något speciellt av redovisningen – muntligt menar jag?? Det här är ett givet samarbetsområde lärare – bibliotekarie och ,tror jag, något som intresserar elever och stärker deras förmåga att reflektera. Som ni ser har jag mest ett antal frågor och en idé som jag tror håller. Tacksam för kommentarer och uppslag!