YouTubefilmer och källkritik

Bild på Annika HulténEn elevgrupp på folkhögskolan skulle ta reda på så mycket de kunde om Guantanamo. Detta var veckan efter det att Barack Obama hade vunnit presidentvalet och när de sökte i Google låg filmer och bilder om Guantanamo Bay högt upp i träfflistan. Det är mer så nu att filmer från YouTube ligger högt upp när gäller uppmärksammade ämnen. Det var svårt att ignorera filmerna och varför skulle vi? Eleverna tittar ju på dem. Kunde vi använda dem i vårt arbete? Så vi bestämde oss för att se om det fanns något informationsvärde i filmerna. Vi delade upp oss, några jobbade med tidningsartiklar, några med uppslagsverk för att få bakgrundsmaterial och några letade fritt på nätet. Det var här filmerna dök upp. När det gällde filmerna undrade vi om man kunde få reda på: vem har gjort, vad ville man, hur aktuellt är innehållet? Sedan; finns någon tendens? Tycker du att det är neutralt utifrån den bakgrundsinformation vi tagit fram eller tycker du det är vinklat? Frågan vad vill man? var nog den mest centrala kom vi fram till. I för- och eventuella eftertexter kan det finnas namngivna personer. Men det kräver nästan att man kollar upp dem efteråt. Finns senatorn, advokaten som uttalar sej etc?

Vi kom en bit på väg, men jag undrar om inte filmerna är mest intressanta som underlag för en analys av hur man kan sätta ihop en s k dokumentär av det slag som förekommer i YouTube? Hur vet jag att bilderna som visas har med sammanhanget att göra? Varför hittar jag inte vem som gjort filmen? Till höger om filmen finns en grå ruta med datum för när filmen lades upp. Där finns också en länk: more info. Här kan finnas länkar i bästa fall eller något annat spår som kan vara värt att följa upp.

Om vi haft mer tid hade det varit jätteintressant att ta upp bild- och musikval, klippning mm

Det är många frågor som dyker upp och jag tror att man som en start har användning för de källkritiska frågorna; vem, varför, hur och när? Speciellt frågan varför är filmen gjord. Men jag märkte att jag saknade redskap för att tränga djupare i analysen av hur.  Att diskutera de här filmerna var givande, och här fanns ett starkt intresse, men det kräver att du har tittat på filmerna innan, både en och två gånger! Det som finns runt filmerna på YouTubesidan kan också vara intressant att fundera över. Vad innebär rankning, flaggning? Har man någon användning av kommentarerna? etc etc

Filmerna är färskvara, det skall man inte heller glömma. En del filmer ligger ute länge en del får flaggningar eller försvinner av olika skäl. Med risk för just detta visar jag ändå de två av de länkar vi tittade på:
Guantanamo unclassified
One world
/Annika Hultén