Informationssökning

När det gäller lektioner i källkritik på gymnasiet, inför projektarbetet i åk3 eller inför andra större arbeten, gissar jag att många har ett eget program med länkar och söktips som de tycker funkar – som de uppdaterar och ändringar inför olika tillfällen.

För min del tror jag ändå att det är viktigt att få input om hur andra jobbar och informerar, annars kan det lätt kännas som att man missar något viktigt eller kan göra upplägget annorlunda. Utveckligen går ju hela tiden framåt på infosökområdet, så jag tror att det är ett ämne som behöver diskuteras oftare…

Det jag tycker är svårast att avgöra är om man ska prata mer allmänt kring informationssökningen som metod, hur man planerar och ”tänker”, – eller rakt av visa eleverna vilka webbresurser de har tillgång till som är bra  osv… Helst både och såklart, men man hinner inte så långt på en lektion, vilket det ofta handlar om tidsmässigt.

Under den lektion jag höll i för elever i år 2 på mitt gymnasium nu i maj -08, försökte jag få med lite av båda (metod och webbresurser). Jag bifogar här den PowerPoint som jag föreläste utifrån. En del av våra elever inleder arbetet med projektarbeter nu i åk 2 med att söka och samla fakta kring sitt ämne, så informationen från biblioteket ligger lägligt till i startskedet.  Därefter fortlöper projektarbetet för dessa som vanligt under år 3.
PP-presentationen innehåller många bilder och mycket info, och kan säkert kortas ned till ett mer väsentligt innehåll. Jag pratade oavbrutet i 50 min vid båda tillfällena – eleverna lyssnade dock snällt och tålmodigt…
Sista gången var en liten grupp så vi hann även med några livesökningar i Google Schoolar, vilket var intressant för både dem och mig (som inte använt GS för egen del tidigare).

Avsnitten Begränsa din sökning / Utvidga din sökning har jag närmast tagit rakt av från Anettes infosök-handledning på Kolla källan ”Lär dig söka information på nätet”
http://kollakallan.skolutveckling.se/informationssokning/lardig/

Det var lite funderingar från mig denna gång….
Tack för utrymmet
/Hanna
Enskilda Gymnasiets bibliotek

infosokkprojektarbetevt08


Kommentarer (1)

 1. Göran Brolund,

  Hej!
  Det var länge sen du skrev men inehållet och frågan om projektarbeten är högintressant. Det var en bra struktur på dina ppt och tycker jag. Problemet är din begränsade tid och – vilka samarbetar du med?
  Den idé jag har är att bibliotekarie och de lärare som är ansvariga för ex. några klassers projektarbeten pratar ihop sig och gör en gemensam introduktion som helst handlar om 3-5 lektionstillfällen. Förhoppningsvis är det få lärare inblandade – 2 lärare per klass, kanske? Projektarbetet ges tydliga innehållsliga ramar där klassens/klassernas inriktning slår igenom. Min idé är att knyta de här lektionspassen till Carol Kuhlthaus teorier och låta eleverna konkret fundera över olika uppslag, frågeställningar de har. I det här är det viktigt med en ordentlig metodgenomgång med bl.a. informationssökning. Likaså viktigt med både problemformulering och källkritik.
  Det här är bara idéer – Jag har aldrig haft möjligheten att se om det fungerar i verkligheten. (Skolledningen på min förra skola var inte så entusiastisk.) Däremot var bibliotekariernas intresse stort. Tja, inte så konkret, men en helhetssyn tror jag är bra.

  Hälsningar!/Göran

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *