Informationssökning inför projektarbetet

På Enskilda Gymnasiet där jag är bibliotekarie inleder delar av åk 2 arbetsprocessen med sina Projektarbeten under de sista veckorna av vårterminen. Projektet inleds med en lektion av bibliotekarien i informationssökning / Informationshanledning med klasserna.
”Handledning i Informationskunskap” står det i skolans Projektarbetsplan – vilket kan innebära det mesta…

Till mitt förfogande har jag bara 40 min per grupp. Vårt gymnasium har S- och N-klasser med relativt teoretisk studieinriktning.
Under denna lektion skall jag alltså gå igenom de viktigaste ”tipsen” när det gäller att söka information inför ettt större (vetenskapligt) arbete:
– Hur man söker information / Informationssökningsprocessen – Ge tips på bra söktjänster och ämnesportaler – lite sökteknik osv….
Inte det lättaste, jag vet….

Inför min lektion/genomgång i informationssökning vände jag mig till Skolbiblistan, skolbibliotekariernas e-postlista.
http://www.skolutveckling.se/innehall/kunskap_bedomning/skolbibliotek/skolbiblistan/

Jag efterlyste där förslag på vad andra gymnasiebibliotekarier brukar gå igenom med elever som ska skriva sina projektarbeten (eller andra större arbeten på gymnasinivå):
”- Vilka söktjänster och ämnesportaler brukar ni presentera (som ni tycker måste tas med)
– Bra källor till vetenskapliga artiklar
– Sökprocessen – att tänka på..?
– Söktekniker: Brukar ni gå igenom söktekniker i tex. Google? Vilka tycker ni är viktiga att lära ut till eleverna?”

Svaren jag fick på skolbiblist var dessvärre både få och knapphändiga. Jag redovisar dem nedan i detta inlägg.

Samtidigt vill jag passa på lyfta samma frågeställning/diskussion om ”Informationssökning inför gymnasiets projektarbete” hit till Kolla källans Idélåda!
Hur arbetar och resonerar ni när ni ska lära elever på gymnasiet att söka information inför projektarbetet? (eller andra större arbeten på gymnasinivå).
Se mina frågor ovan.

Efter detta skickar jag ytterligare ett inlägg till Idélådan – med lite egna resonemang kring lektionsupplägg och bifogar den PowerPoint som jag föreläste utifrån under de lektioner jag slutligen hade!

Mycket tacksam för alla era länkar och tips!
Mvh Hanna Johansson
Enskilda Gymnasiets Bibliotek

Informationssökning inför Projektarbetet: Svar från skolbiblistan – maj 2008

”Det jag har gått igenom under lektionen är lite olika.
Jag har framförallt tryckt på varför man ska använda bibliotekets resurser, både fysiska och virtuella, och att man ska fråga oss som jobbar.
Varje lektion har det blivit en hel del snack om internet, google och wikipedia, och jag kan känna att källkritik är absolut inte ungdomarnas starkaste kort, så det har jag känt varit viktigare än att visa alla databaser.
Jag har verkligen haft tur som vikarierar för en kollega som lagt ner ett digert arbete på att sammanställa det mesta och lägga ut på bibliotekets hemsida, allt från olika databaser till hur informationssökningsprocessen kan se ut, så det har jag talat om utifrån det faktum att de kan hitta allt jag säger på hemsidan. (De har också fått pappersvarianten om de velat.)
Då blir det mer avslappnat och mindre lektion, vilket har gjort att vi haft ordentliga diskussioner utifrån elevernas förkunskaper både vad gäller hur internet fungerar och hur man tänker källkritiskt och enkelt ställer upp en källförteckning.
De flesta vet inte hur google eller wikipedia fungerar, och många vet inte ens vad det är för skillnad på dem. ‘Man söker fakta i båda’ är inget ovanligt svar.
Däremot har jag egentligen bara som snabbast talat om olika databaser, där jag kört dem i ‘viktighetsordning’, och börjat med Ne.se, och sedan tagit Landguiden.se, Artikelsök, Presstext, Mediearkivet och EbscoHost. Att visa dem databaserna tycker jag är mer ett sätt att visa att det faktiskt finns. Sedan har eleverna kommit inramlandes emellanåt och velat ha hjälp med sökningar i t.ex. Artikelsök, och det är ju först då jag verkligen har möjlighet att visa hur man kan göra”…
”Under min tid som gymnasiebibliotekarie satsade jag på stärka eleverna på hemmaplan, dvs. där de kommer söka i första hand oavsett vad vi som personal säger. Enkla, effektiva söktekniker i Google brukar gå hem, iaf om man visar dem live och gärna gör det i dialog med eleverna.
Viktiga resurser kan vara bra att komplettera med och gärna dela ut som hand-out (rätt om man inte tagit upp dem).
Jag tror det är bättre att prata sökteknik än källor, för sökteknik kan de se nyttan av även privat.”
Tips från Anette Holmqvist, Kolla källan:
Min enkla handledning tar inte upp biblioteksdatabaserna (eftersom de varierar), så jag vet inte om det finns något tips att hämta där.
http://kollakallan.skolutveckling.se/informationssokning/lardig/
(Alldeles nyskriven så den kommer säkert att förbättras och kompletteras utifrån de synpunkter jag får)…”

Boktips:
Effektiv sökning på Internet : från Alex till Wikipedia
Av Nadine Alvarado och Sara Larsson, 2008
Effektivare informationssökning på webben : handbok i konsten att söka information
Jonas Fransson, 2007
Sök och hitta med Internet: som du ropar får du svar
Hans Erlandsson, Docendo förlag, 2007