Börja alltid med ett uppslagsverk

På folkhögskolan träffar jag unga vuxenstuderande, en del av dem är ovana vid att besöka bibliotek och känner sej lite vilsna både i sin grupp och inför sina studier i början av höstterminen. Då brukar jag börja med en lek – en hangman: Börja alltid med ett uppslagsverk. Jag har ritat streck på en tavla (blädderblock går också bra) och gruppen får börja gissa. Även tjugotreåringar brukar ryckas med och tycka det är lite kul. Härefter övar vi i att leta upp saker i uppslagsverken. Någon som har en alternativ bild till galjen? Är inte så förtjust i den.

Två syften med denna övning: att vänja sig vid att använda olika slags uppslagsverk men först och främst allmänna. Vi har NE på nätet och där hittar man också ordbok samt NE Junior (vilken vi använder mycket). Ord och begrepp behöver man vänja sig vid att slå upp. En del har aldrig använt ett uppslagsverk tidigare. Senare under terminen frågar jag dem om de kommer ihåg vår hangman när jag tror att de behöver ett uppslagsverk och så funderar vi på vad man kan behöva slå upp.

Brukar också tipsa om att ha uppe ett extra fönster om de är ute på nätet med NE för att söka på ord etc.

Gruppen är ny, man känner inte varandra och här gör man en enkel lek där vi förhoppningsvis kan skratta tillsammans.

Målgrupp: högstadie, ovana vuxenstuderande