Välkommen till Kolla källans idélåda!

GullvivorHär kommer Kolla källans referensgrupp att lägga in idéer, praktiska tips och förslag på lektionsupplägg inom områdena informationssökning, källkritik, upphovsrätt, internetsäkerhet och unga nätkulturer.  Idélådan är tänkt att fungera som ett praktiskt och klassrumsnära verktyg i vardagen. Pedagoger och skolbibliotekarier skall kunna vända sig till idélådan för att få inspiration till:

* diskussioner med elever och kollegor
* lektioner
* projekt
* studiedagar
* föräldramöten

Alla som besöker idélådan och tar del av tipsen är självklart välkomna att kommentera och föreslå egna idéer.

Välkommen till Kolla källans idélåda, den interaktiva delen av Kolla källan webbplats.