Kolla källans idélåda avvecklas

Hej alla följare! Mycket har hänt under de tio åren som bloggen har erbjudit tips och råd kring medie-och informationskunnighet. Det har blivit allt svårare att skilja falskt från sant på nätet och sociala medier har fört med sig en resistens mot kritisk granskning. Samtidigt har många lärare, förskollärare och skolbibliotekarier blivit skickliga i att… Läs mera »


Forskare om varför vi sprider fejknyheter

Den ökade spridningen av fejknyheter, kombinerat med en växande faktaresistens riskerar att lägga krokben för en sund samhällsdebatt. Forskare menar att boten är att vi kontinuerligt får små doser felaktig information och hjälp att värdera och motbevisa det som påstås. Inte minst är det viktigt att diskutera i skolan. För ett par år sedan gav… Läs mera »


Skolan, smygfilmning och kränkande fotografering

Det finns en rad tjänster som kan användas för att livesända film från din mobilkamera eller surfplatta. Bambuser, YouTubeLive och Meerkat hör kanske till de mer kända exemplen. På senare tid har appen Periscope hamnat i rampljuset eftersom det kommit fram att tjänsten har använts för att smygfilma lärare och elever i skolan. Precis som… Läs mera »


Diskussionsfrågor till Vad vet vi om ungas nyhetskonsumtion?

Frågorna hör ihop med texten Vad vet vi om ungas nyhetskonsumtion?  Läs den innan ni diskuterar med kollegor och med elever. Observera att med ”nyheter” avses här aktuella händelser inom samhälle, ekonomi och politik. Diskussionsfrågor för lärargruppen Hur ser era elevers nyhetskonsumtion ut? Stämmer bilden ni får av artikeln med era elevers nyhetsanvändning? På vilka… Läs mera »

thumb image

Vad vet vi om ungas nyhetskonsumtion?

De traditionella mediernas informationsmonopol är brutet, och numera kan alla som vill publicera sig och nå en publik på internet. Det har också vuxit fram nya globala mediegiganter – bland annat Google och Facebook – som med hjälp av algoritmer underlättar tillgången till underhållning och nyheter. Valfriheten är större än någonsin och du kan forma… Läs mera »


Lärare bloggar om källkritik

Kolla källans wiki samlar länkar till blogginlägg där lärare och skolbibliotekarier berättar om hur de arbetar med källkritik i undervisningen. Tanken är ofta att blogginläggen ska fungera som inspiration och idékälla för andra. Här är några exempel på sådana blogginlägg som berättar om hur du kan diskutera källkritik, från förskoleklassen till och med gymnasiet. Liselott… Läs mera »


Lektionsresurser för källkritisk granskning

Den virala nyhetsspridningen innebär en ökad risk för att felaktig eller förvanskad information snabbt sprids i samhället. Detta är problem som vi alla måste hantera och det växer därför fram tjänster som hjälper oss att ta tag i detta. En del material är särskilt riktat till skolan och avsett att användas i undervisningen. Det finns… Läs mera »


Aktuella exempel för källkritisk diskussion

Det förändrade medielandskapet, de ekonomiska drivkrafternas växande betydelse och det virala nyhetsflödet i sociala medier ställer högre krav än någonsin på källkritik och kritiskt tänkande. Här har inte minst skolan en viktig roll att spela. I det här andra inlägget i serien kommer jag att ge aktuella exempel på missförstådda skämt, felaktiga eller förvanskade uppgifter,… Läs mera »


Nyhetsspridning eller ryktesspridning – det är frågan

Genombrottet för internet har fått en avgörande betydelse för hur nyheter skapas, konsumeras och sprids. De sociala medierna ger fler människor möjlighet att få en publik och att delta i det offentliga samtalet, vilket är mycket positivt för demokratin.  Nyheter sprids av många i en allt högre takt. Det kan vara svårt att hinna med… Läs mera »